กลรักสายลับเจ้าเสน่ห์ กันติมา

ISBN:

Published: July 24th 2014

Kindle Edition

756 pages


Description

กลรักสายลับเจ้าเสน่ห์  by  กันติมา

กลรักสายลับเจ้าเสน่ห์ by กันติมา
July 24th 2014 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 756 pages | ISBN: | 3.38 Mb

คุณหนูรานทองผูแสนเอาแตใจอยาง ธัญรดา ตองมาสวมบทเปนสายลับจำเปน เพือชวยเหลืองานราชการของนาชาย ภารกิจลับของสาวพราวเสนหจึงเริมตนขึน ทวาภารกิจลับครังนีเกือบจะกลายเปนภารกิจรักไปเสียแลว เมือหญิงสาวดันไปสะดุดรักกับ ปวัตน หนุมลูกครึงอเมริกา-ไทย เจาของบริษัทสMoreคุณหนูร้านทองผู้แสนเอาแต่ใจอย่าง ธัญรดา ต้องมาสวมบทเป็นสายลับจำเป็น เพื่อช่วยเหลืองานราชการของน้าชาย ภารกิจลับของสาวพราวเสน่ห์จึงเริ่มต้นขึ้น ทว่าภารกิจลับครั้งนี้เกือบจะกลายเป็นภารกิจรักไปเสียแล้ว เมื่อหญิงสาวดันไปสะดุดรักกับ ปวัตน์ หนุ่มลูกครึ่งอเมริกา-ไทย เจ้าของบริษัทส่งออกยักษ์ใหญ่จนถอนตัวไม่ขึ้น แต่จู่ๆ รักแรกของเธอก็ต้องมีอันสะดุดลง เมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่เธอกำลังตามสืบอยู่!“จะยอมบอกไหมว่าใครส่งเธอมา ถ้ายังไม่ยอมพูดอีกฉันจะทำมากกว่าจูบนะ”หญิงสาวหน้าร้อนผ่าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้ฟังคำขู่ของเขา แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดี“ฉัน...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กลรักสายลับเจ้าเสน่ห์":


filmikitv.goodread100mbooks.club

©2012-2015 | DMCA | Contact us