ดวงใจคำนึง ซั่นเฟยเสวี่ย

ISBN:

Published:

Paperback

208 pages


Description

ดวงใจคำนึง  by  ซั่นเฟยเสวี่ย

ดวงใจคำนึง by ซั่นเฟยเสวี่ย
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 5.44 Mb

หนึงสตรีงดงามเฉิดฉัน รอยยิมออนโยนพิสุทธิสดใส ยามอยูใกลใหความรูสึกเหมือนอยูทามกลางแสงตะวัน อบอุนไปถึงใจหนึงบุรุษรูปงาม หลอเหลางามสงา หากในดวงตามีแตความเยนชา ใหความรูสึกโดดเดียวเหนือผูใดในใตหลา ไมวาผูใดลวนหวาดกลัวความอำมหิตของเขาพบกันครังแรก เขาขับไลใหMoreหนึ่งสตรีงดงามเฉิดฉัน รอยยิ้มอ่อนโยนพิสุทธิ์สดใส ยามอยู่ใกล้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงตะวัน อบอุ่นไปถึงใจหนึ่งบุรุษรูปงาม หล่อเหลางามสง่า หากในดวงตามีแต่ความเย็นชา ให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเหนือผู้ใดในใต้หล้า ไม่ว่าผู้ใดล้วนหวาดกลัวความอำมหิตของเขาพบกันครั้งแรก เขาขับไล่ให้นาง ‘ไสหัวไป’ คิดลงมือจบชีวิตนาง ก่อนจากกันยังบีบบังคับให้นางกินยาพิษร้ายแรง พบกันครั้งที่สอง เขาลงมือสังหารนาง เพื่อให้นางพ้นความทรมานจากยาพิษของเขา แต่...เหตุใดดวงใจนางจึงมีแต่ความคำนึงหา เพื่อเขาแล้ว ต่อให้นางรับปากต้องถูกไฟแผดเผา ตกนรกหมกไหม้ นางก็ยินยอม...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดวงใจคำนึง":


filmikitv.goodread100mbooks.club

©2012-2015 | DMCA | Contact us